VTA logo

Vegg & Tak Assistanse leverer komplette løsninger med Stålprofiler og Gipsplater til Entreprenører og Eiendomsutviklere.

Med mer enn 40 års erfaring innen Gips og Stålstender utvikling har vi som målsetting å stå til Deres tjeneste  og være den naturlige foretrukne samarbeidspartneren.

Stasjonert ved utfartsåre sentralt i Fredrikstad med 30 dedikerte fagarbeidere ser vi på Østlandet som vårt primærmarked.

Næringsliv vegg og tak

“Vegg & Tak Assistanse samarbeider med store entreprenører”

Artikkel i Næringsliv i Østfold og Follo Januar 2020.

Les mer om hvordan Vegg & Tak Assistanse utvikler selskapet på denne linken.

Eller last ned artikkelen her: PDF-versjon

Standard Norge

Vegg & Tak Assistanse er en del av en arbeidsgruppe i Standard Norge som har som mål og bedre beskrivelsen NS 3420. VTA sitt arbeidsområdet heter SNK 425PJ som omhandler beskrivelse av stål tynnplateprofiler.

Vegg & Tak Assistanse har siden 1993 i regi av Norgips sittet i Faglig Kontakt Forum.  Formålet til FKF er å utvikle ett felles byggteknisk samarbeid som ivaretar medlemmenes interesser i ett krevende marked.

Godkjent for ansvarsrett
startbank
Sentralt Godkjent